Zdroj: http://www.fcivancice.cz/zpravy-vyboru/zprava-o-cinnosti-fc-ivancice-z.s.za-rok-2017  •  Vydáno: 4.1.2018 10:30  •  Autor: admin

Zpráva o činnosti FC Ivančice, z.s. za rok 2017

Činnost ivančického fotbalového klubu v roce 2017 lze rozdělit do tří oblastí: investiční, ekonomická a sportovní

Činnost ivančického fotbalového klubu v roce 2017,lze rozdělit do tří oblastí:

Investiční činnost

V této oblasti jsme navázali na „Program dlouhodobého rozvoje FC Ivančice“, který jsme předložili široké veřejnosti v roce 2016. Díky široké podpoře města Ivančice byla počátkem letošního roku zahájena práce na zpracování projektové dokumentace vybudování nové tribuny a ochozů v jihozápadní části stadionu. Po zpracování projektu a finančním rozpočtu,rozhodlo zastupitelstvo města vyčlenit na realizaci 1.200.000,- Kč. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele,které bylo později zrušeno z důvodu malého počtu zájemců. Následovalo druhé výběrové řízení, ze kterého vzešel zhotovitel. Celý tento proces zpozdil realizaci stavby ochozů a tribuny. Přesto je podle současného stavu výstavby zřejmé, že na jaře roku 2018 budou veškeré práce hotovy.

Z původního plánu rozvoje nám zbývají následující záměry:

  1. travnaté tréninkové hřiště
  2. v půdních prostorách stávajících kabin vybudovat klubovou místnost
  3. provést rekonstrukci atletického oválu

Pro splnění těchto záměrů využijeme všech dostupných dotačních titulů, včetně naší brigádnické aktivity. Věříme, že s pomocí města Ivančice budeme schopni postupně tyto cíle realizovat.

V samotném závěru letošního roku jsme se rozhodli pro výměnu stávajícího osvětlení travnaté plochy z vlastních zdrojů. Nové osvětlení bude výrazně úspornější a také se zvýší intenzita osvětlení.

Ekonomická činnost

V oblasti hospodaření se nám v letošním roce podařilo stabilizovat zejména výdajovou stránku, když jsme se zejména soustředili na výchovu vlastních odchovanců a omezili jsme celou řadu přestupu a hostování.

V oblasti příjmů jsme v letošním roce udělali obrovský pokrok ve sledování a využití všech dotačních titulů, které se vztahovaly na podporu dětí a mládeže. Vedení klubu v průběhu roku zpracovalo žádosti o dotaci vypsané městem Ivančice, MŠMT, FAČR, ČUS, JMK atd. Všechny tyto dotace jsou nesmírně náročné na administrativu nejenom při vyplnění žádosti, ale zejména následné vyúčtování.

Dobrých výsledků jsme také dosáhli na příjmové stránce vlastní činností. Pořádání tradičního plesu, celá řada turnajů, prodej občerstvení, podpora společenských akcí města Ivančice - to jsou činnosti,které jsou náročné zejména na dobrovolná práci našich členů. Dále je třeba poděkovat našim sponzorům za jejich finanční podporu. Současně se musíme zamyslet nad tím, proč se nám nedaří v oblasti sponzoringu získat větší podporu.

Současná dobrá ekonomická situace nás k této činnosti jednoznačně vybízí.

Sportovní činnost

V této činnosti byl rok 2017 jako na houpačce, zejména u našeho mužstva mužů. Stabilitu a velký pokrok jsme udělali u všech mládežnických mužstev. V současné době máme 148 dětí a mládeže rozdělené takto:

Všechna naše mužstva mládeže nám dělaly velkou radost svými výkony po celý letošní rok. Na jejich výkonech je vidět celoroční práce, za kterou musíme poděkovat všem hráčům a zejména všem trenérům. Na tomto místě musíme vyzdvihnout dva mimořádné výsledky. V sezoně 2016/2017 krajského přeboru mladšího dorost se naši fotbalisté umístili v konečné tabulce na druhém místě. Po podzimní části letošní sezony krajského přeboru starších žáků, přezimují naši kluci na prvním místě. Vyhráli všechna svá utkání.

Naše mužstva mužů nám v průběhu letošního roku přidělávala vrásky na čele. Střídaly se okamžiky radosti z předvedených výkonů, které v zápětí vystřídalo zklamání. Zejména v domácích zápasech jsme nepodávali takové výkony, které by do ochozů našeho stadionu přilákaly větší počet diváků. Podzimní část roku byla pro nás zklamáním. Nepodařila se zacelit mezera po hráčích,kteří ukončili svoji fotbalovou kariéru a celá řada zranění byla důsledkem zúženého kádru „A“ mužstva.

Tady čeká výbor FC Ivančice nejvíc práce. Pokud chceme hrát s vlastními odchovanci, musíme zajistit plynulý přechod naší mládeže do družstva dospělých. Prioritou pro všechny trenéry musí být výchova mladých fotbalistů pro mužstva dospělých a v dětech probouzet ctižádost jednou reprezentovat Ivančice. Je také třeba více prohloubit spolupráci mezi trenéry mládeže a dětí.

V Ivančicích dne 30.1.2017

Předseda FC Ivančice Ing. Jan Blatný