Kategorie: Zprávy výboru

Program dlouhodobého rozvoje FC Ivančice do roku 2020

Sportovní činnost:

 1. Nadále věnovat maximální podporu při výchově mladých fotbalistů směrem k jejich pozdějšímu využití v mužstvech dospělých.
 2. Výkonnostně stabilizovat A mužstvo mužů s cílem hrát krajský přebor do 5. místa. Tohoto cíle dosáhnout aniž ztratíme domácí podstatu - výraznou většinu mužstva budou nadále tvořit vlastní odchovanci.
 3. Doplnit vlastními odchovanci B mužstvo mužů,s cílem postupu do vyšší soutěže.
 4. Vytvořit podmínky pro vzdělávání trenérů mládeže a dospělých s cílem zajistit odbornější přípravu všech mužstev. Nedílnou součástí této odborné přípravy je využití kvalifikace trenérů pro mužstva dospělých.
 5. Vytvořit podpůrný orgán výboru - Trenérskou radu. Smyslem této rady je zlepšení komunikace mezi jednotlivými mužstvy a výborem.

Investiční záměr:

 1. Dokončení rekonstrukce ochozů v jihozápadní straně stadionu,včetně malé tribuny pro diváky.
 2. Rekonstrukce stávající travnaté plochy, včetně závlahy.
 3. V podkroví stávajících kabin vybudovat ubytovnu,včetně wellness procedur (sauna,vířivka). Tyto prostory by mohly sloužit ivančickým sportovním oddílům včetně cykloturistům a jiným návštěvníkům města Ivančice.
 4. Rekonstrukce a nové využití volných ploch za brankami po přestěhování skate parku. Na těchto plochách vybudovat multifunkční hřiště pro volejbal, košíkovou a tenis, včetně zatravnění plochy směrem ke kolejím.
 5. Po přijetí Územního plánu města Ivančice,vybudovat náhradní travnaté hřiště u řeky Jihlava.
 6. Uvažovat o výstavbě přetlakové haly na nově vybudovaném hřišti s umělým trávníkem, která by umožnila zejména naší mládeži trénovat a hrát v zimních měsících.

Na realizaci tohoto investičního záměru využít všech dostupných dotačních programů: FAČR, MŠMT, JMK, ČEZ, ROP atd.

Zpracoval: výbor FC Ivančice

print Formát pro tisk