Kategorie: Zprávy výboru

Valná hromada 2020 - pozvánka

12. ledna 2020 od 10:00 hodin v Orlovně v Ivančicích

Výkonný výbor fotbalového klubu FC Ivančice z.s., IČO: 48480291, se sídlem Ve Sboru 356/2, 664 91 Ivančice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 3157 (dále „FCI“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 12. ledna 2020 od 10:00 hodin v Orlovně v Ivančicích.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Volba volební komise
  4. Zpráva výkonného výboru FCI za rok 2019
  5. Zpráva o hospodaření – revizní komise
  6. Zpráva o sportovní činnosti
  7. Volba výkonného výboru a revizní komise FCI
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

V Ivančicích, dne 7. listopadu 2019

Jan Blatný                                         Martin Štěpanovský

předseda klubu                                   místopředseda klubu

print Formát pro tisk