Kategorie: Zprávy výboru

Zpráva o činnosti FC Ivančice, z.s. za rok 2018

Činnost ivančického fotbalového klubu v roce 2018 lze rozdělit do tří oblastí: investiční, ekonomická a sportovní

Činnost ivančického fotbalového klubu v roce 2018,lze rozdělit do tří oblastí:

 1. Investiční činnost

V této oblasti jsme navázali na „Program dlouhodobého rozvoje FC Ivančice“, který jsme předložili široké veřejnosti v roce 2016. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 byla zahájena výstavba nové tribuny, včetně ochozů a kontejnerového stání pro skladování a odvoz posečeného trávníku. Před zahájením jarní sezony 2018 byla celá stavba předaná našemu oddílu k užívání. Za celé toto dílo je třeba poděkovat vedení města Ivančice. Počátkem května jsme z vlastních zdrojů zajistili výměnu osvětlení travnaté plochy. Nové osvětlení má větší intenzitu a je výrazně úspornější. Pokud se nám podaří získat dostatek finančních prostředků, je možné uvažovat o osvětlení druhé poloviny hřiště. V závěru letošního roku obdržel náš klub finanční dotaci od rady města Ivančice.Tyto finanční prostředky jsme využili na nákup tří ocelových garáží,které využijeme na uskladnění sportovních pomůcek pro naše mládežnická mužstva. Na počátku nového roku bude zahájena rekonstrukce vnitřní části restaurace na stadionu, která proběhne v režii Technických služeb našeho města. Pokud se nám podaří získat investiční dotaci z JMK, uvažujeme o opravě ochozů na hlavní tribuně.

Z původního plánu rozvoje nám zbývají následující záměry:

 • Travnaté tréninkové hřiště
 • V půdních prostorách stávajících kabin vybudovat klubovou místnost
 • Provést rekonstrukci atletického oválu

V průběhu celého roku 2018 se výbor FCI zabýval a řešil možnost splnění zbývajících tří investičních záměrů. Po konzultaci s vedením města Ivančice jsme se dohodli, že se pokusíme místo travnatého hřiště vybudovat hřiště s umělým trávníkem v Němčicích. Předběžný rozpočet představuje zajistit finance ve výši cca 15 mil. Kč. Pro vybudování klubové místnosti v půdních prostorách zadalo město Ivančice zpracování projektové dokumentace. Pro splnění těchto záměrů je třeba využít všech dostupných dotačních titulů. Věříme,že s pomocí města Ivančice budeme schopni postupně tyto akce realizovat.

 1. Ekonomická činnost

V oblasti hospodaření se nám v letošním roce podařilo stabilizovat zejména výdajovou stránku, když jsme se zejména soustředili na výchovu vlastních odchovanců a omezili jsme celou řadu přestupů a hostování. V oblasti příjmů jsme v letošním roce udělali obrovský pokrok ve sledování a využití všech dotačních titulů, které se vztahovaly na podporu dětí a mládeže. Vedení klubu v průběhu roku zpracovalo žádosti o dotaci vypsané městem Ivančice, MŠMT, FAČŘ, ČUS, JMK atd. Všechny tyto dotace jsou nesmírně náročné na administrativu nejenom při vyplnění žádosti, ale zejména následné vyúčtování. Dobrých výsledků jsme také dosáhli na příjmové stránce vlastní činností. Pořádání tradičního plesu, celá řada turnajů, prodej občerstvení, podpora společenských akcí města Ivančice, to jsou činnosti, které jsou náročné zejména na dobrovolné práci našich členů. Dále je třeba poděkovat našim sponzorům za jejich finanční podporu. Současně se musíme zamyslet nad tím,proč se nám nedaří v oblasti sponzoringu získat větší podporu. Současná dobrá ekonomická situace nás k této činnosti jednoznačně vybízí.

 1. Sportovní činnost

V současné době má náš fotbalový oddíl celkem 213 členů a z tohoto celkového počtu členů evidujeme 161 dětí a mládeže do 23 roků. Máme 8 mužstev mládeže a 2 mužstva dospělých, která hrají krajské a okresní soutěže. O mládežnická mužstva se stará 17 dobrovolných trenérů, kteří v průběhu roku odtrénují na 1520 hodin. Mládež máme rozdělenou do těchto věkových kategorií:

 • Děti a mládež ve věku 6-10 let celkem 60 hráčů
 • Děti a mládež ve věku 11-16 let celkem 63 hráčů
 • Mládež ve věku 17-23 let celkem 38 hráčů

Všechna naše mužstva mládeže nám dělaly velkou radost svými výkony po celý letošní rok. Na jejich výkonech je vidět celoroční práce,za kterou musíme poděkovat všem hráčům a zejména všem trenérům.Na tomto místě musíme vyzdvihnout jeden mimořádný výsledek.V sezoně 2017/201 krajského přeboru starších žáků se naši fotbalisté umístili v konečné tabulce na prvním místě. V průběhu celého roku 2018 předváděla mužstva těch nejmenších fotbalistů obrovský progres ve svém herním projevu. Zejména u nich se potvrzuje, že poctivá příprava se musí projevit ve výsledcích v samotných zápasech. Naše mužstva mužů nám v průběhu letošního roku přidělávala vrásky na čele. Střídaly se okamžiky radosti z předvedených výkonů, které v zápětí vystřídalo zklamání.Zejména v domácích zápasech jsme nepodávali takové výkony, které by do ochozů našeho stadionu přilákaly větší počet diváků. Jarní část sezony byla pro nás zklamáním. Nepodařila se zacelit mezera po hráčích, kteří ukončili svoji fotbalovou kariéru a celá řada zranění byla důsledkem zúženého kádru „A“ mužstva. V sezoně 2017/2018 jsme se umístili na 13 místě se ziskem 28 bodů se 7 výhrami, 7 remízami a 16 porážkami. Neuspokojivé výsledky v průběhu jarní části vyústily k odvolání trenéra „A“ mužstva mužů. Novým trenérem byl výborem FCI jmenován náš dlouholetý hráč a funkcionář pan Rostislav Štork. V průběhu krátké přestávky se nám podařilo doplnit mužstvo o 3 kvalitní hráče (Weinlich, D.Hložek, Smrčka). Po roční přestávce zaviněné těžkým zraněním se do mužstva vrátil O. Zoubek.Přesto nám začátek podzimní sezony nevyšel. V prvních sedmi zápasech jsme nasbírali pouhopouhé 3 body. Po skončení podzimní části jsme se umístili na 11 místě se ziskem 16 bodů. Zaznamenali jsme 4 výhry, 4 remízy a 7 porážek. Na nevyrovnaných výkonech má svůj podíl i to, že jsme hráli každý zápas v jiném složení. V průběhu sezony naskočilo do sestavy mužstva 21 hráčů. Tréninkového procesu se zúčastnilo 26 hráčů. Na tomto místě bych chtěl apelovat na všechny hráče,aby se snažili skloubit svoje pracovní a studijní povinnosti tak, aby měli co největší účast na trénincích a zápasech. Příkladem pro všechny jsou D.Bořil, T.Čožík, P.Podolský, kteří měli nejvyšší účast na trénincích. Pokud chceme hrát s vlastními odchovanci, musíme zajistit plynulý přechod naší mládeže do družstva dospělých. Prioritou pro všechny trenéry musí být výchova hráčů,kteří budou schopni doplňovat naše mužstva dospělých. Je také třeba více prohloubit spolupráci mezi trenéry mládeže a dospělých. Je nezbytné, aby perspektivní hráči dorostu trénovali s „A“ mužstvem dospělých, jenom tak můžeme zajistit jejich plynulý přechod mezi muže. U kluků jako jsou Patrik Šnyrch, Adam Hron, Štěpán Rajsigl a další je kontakt s dospělým fotbalem jenom posun v jejich fotbalovém vývoji. Náš „B“ mužstvo dospělých skončilo v sezoně 2017/2018 na konečném 10 místě se ziskem 28 bodů s 8 výhrami,4 remízy a 14 porážkami. Po podzimní části nové sezony jsme opět 10 se 4 výhrami,1 remízou a 8 porážkami. Také našemu „B“ mužstvu schází větší součinnost s trenérem dorostu a áčka. Nejde pouze o nominaci hráčů na zápasy, ale také o tréninkový proces. Také v našem béčku máme hráče, kteří mají svoji perspektivu a jsou schopni se probojovat do kádru áčka.

Pokud se chcete ještě bavit v závěru roku fotbalem, mám pro vás následující Pozvánku:

 • 1.11.2018 - Turnaj místních částí Ivančic – začátek 9,30 hod. - 3. ročník „O pohár mistra Ivančic“
 • 25.11.2018 - 17.3.2019 Zimní halová liga – sportovní hala Ivančice
 • 22.12.2018 - Turnaj ml. přípravky
 • 23.12.2018 - Turnaj ml. přípravky
 • 27.12.2018 - Turnaj st. přípravky
 • 28.12.2018 - Turnaj st. žáci

Výbor FCI zve všechny příznivce ivančického fotbalu na tradiční ples, který se tentokrát  koná 22.2.2018 v Budkovicích.

Závěrem bych chtěl poděkovat výboru FCI, všem trenérům a hráčům za jejich obětavou práci v roce 2018. Chci vám všem popřát krásné svátky vánoční a šťastný Nový rok.

V Ivančicích dne 22.11.2018

Předseda FC Ivančice Ing.Jan Blatný 

print Formát pro tisk