Koná se valná hromada

FC Ivancice zve všechny své členy na řádnou volební valnou hromadu, která se bude konat v neděli 14.1.2024, v 10:00 v Ivančické Orlovně.

Plánovaný program valné hromady

1. Zahájení

2. Schválení programu VH

3. Volba pracovního předsednictva

4. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební komise.

4. Zpráva předsedy klubu

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva revizní komise

7. Volby do VV a revizní komise

8. Diskuse

9. Návrh usnesení

10. Závěr


Přesunout se na začátek